Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 στις 17.00

Απογευματινό bar οικονομικής ενίσχυσης νέου αντισπισιστικού queer χώρου

Daiquiri afternoon bar με vegan finger food οικονομικής ενίσχυσης νέου αντισπισιστικού queer χώρου.

Τρανσφοβικές, ομοφοβικές, σεξιστικές, ρατσιστικές, σπισιστικές κ λοιπές εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το bar θα μεταφερθεί στο υπόστεγο της Νομικής.