Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 στις 18.00

Συνέλευση της Αυτόνομης Συνέλευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι συνελεύσεις μας γίνονται προσωρινά στον ΕΚΧ Αλιμούρα εως ότου ανοίξει ξανά το πανεπιστήμιο.