Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στις 20.30

Καφενείο

Αυτή την Παρασκευή 09/10 και κάθε Παρασκευή (εκτός εκτάκτου γεγονότος)

στις 20:30, θα έχουμε καφενείο στην κατάληψη Ελαία.

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/Καφενείο-κάθε…