Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 στις 19.00

Βιβλιοπαρουσίαση – εκδήλωση: ” Οι Αναρχικοί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο"

πηγή : https://anarxikoikavalas.squat.gr/archives/62…