Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 στις 18.00

Το μαθητικό κίνημα, οι καταλήψεις και η αναγκαία συνέχιση τους!

Εκδήλωση στη νέα λέσχη αναιρέσεις για το μαθητικό κίνημα, της καταλήψεις και την ανάγκη συνέχισης αυτών. Φοιτητ(ρι)ες, μαθητ(ρι)ες και εκπαιδευτικοί παλεύουμε μαζί για δημόσια δωρεάν παιδεία για όλες/ους χωρίς ταξικούς φραγμούς!

Ομιλητ(ρι)ες:
-Βέργος Λεωνίδας, φοιτητής
-Στεφανίδου Σοφία, εκπαιδευτικός

Λέσχη Αναιρέσεις [Ζαλίκη 7]

πηγή : https://www.facebook.com/events/4000292078334…
πηγή : email που λάβαμε στις 14 Οκτωβρίου 17h