τι; : συγκέντρωση θεματική : από :

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00

Συγκέντρωση για τη χορήγηση ασύλου από απορριφθέντες αιτούντες από το Ιράκ

Συγκέντρωση για τη χορήγηση ασύλου από απορριφθέντες αιτούντες από το Ιράκ.

Χαρτιά, υγεία, οικονομικό επίδομα, στέγαση, εργασιακά δικαιώματα και εκπαίδευση για όλες και όλους.


Gathering for the granting of asylum by rejected applicants from Iraq.

Papers, healthcare, financial support, housing, labor rights and education for all

πηγή : https://www.facebook.com/solidaritymigrants/p…
πηγή : email που λάβαμε στις 17 Οκτωβρίου 14h