τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 19.30

Aνοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κατάληψη ΛΚ37

Μπροστά στην κατασταλτική επίθεση του κράτους στις καταλήψεις

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

i NO PASARAN !

Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Τρίτη 20 Οκτώβρη 2020, 7:30 μ.μ. στην κατάληψη ΛΚ37

με την τήρηση των αναγκαίων μέτρων αυτοπροστασίας

http://lk37.squathost.com/

πηγή : http://lk37.squathost.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 18 Οκτωβρίου 07h