Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00

Πανελλαδική μέρα δράσης για αλληλεγγύη στις καταλήψεις

Απέναντι στην κρατική καταστολή και τις επαπειλούμενες εισβολές στις καταλήψεις… Ούτε βήμα πίσω!

Κάτω τα χέρια από τους χώρους του αγώνα και τις κοινωνικές-ταξικες αντιστάσεις

Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Πανελλαδική μέρα δράσης για αλληλεγγύη στις καταλήψεις

Συγκέντρωση αντιπληροφορησης στις 12μ. Στην πλατεία Γεωργίου

Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος Επί τα Πρόσω

πηγή : https://epitaprosw.espivblogs.net/2020/10/29/…