Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 στις 17.30

Ανοιχτή Αντικατασταλτική, Αντικρατική Συνέλευση

θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή αντικατασταλτική αντικρατική συνέλευση για την συνέχεια των αντικατασταλτικών δράσεων στις Α Φοιτητικές Εστίες

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Ιανουαρίου 20h