Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 στις 20.00

Live συζήτηση: H φυλάκιση του Pablo Hasel & οι πτυχές του αστικού κράτους της Ισπανίας

Το blog "Αλληλεγγύη στον Pablo Hasel" διοργανώνει Live συζήτηση στο Youtube! "H φυλάκιση του Pablo Hasel και οι πτυχές του αστικού κράτους της Ισπανίας" στο κανάλι
https://www.youtube.com/channel/UCCB-CriAXbdQ…

The blog ′′ Solidarity with Pablo Hasel ′′ is hosting a Live discussion on Youtube! ′′ Pablo Hasel's imprisonment and aspects of the civil state of Spain ′′ on the channel https://www.youtube.com/channel/UCCB-CriAXbdQ…

πηγή : https://www.facebook.com/Solidarity.PabloHase…