Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 στις 12.00

Πορεία στην Ισπανική Πρεσβεία

πηγή : https://www.facebook.com/FreeSocialCenterNoso…
πηγή : email που λάβαμε στις 26 Φεβρουαρίου 18h