Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 19.30

Προβολή ταινίας "Si può fare", συζήτηση και άραγμα στο στέκι