Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 στις 12.00

Δράση για τον ερχομό των Ζαπατίστας

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/3/21,12μμ, στις ΠΛΑΚΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Καισαριανής: Δράση για τον ερχομό των Ζαπατίστας.

Θα υπάρχει μικροφωνική και υλικό (βιβλία, ημερολόγια κά) για την οικονομική ενίσχυση του ταξιδιού στην Ελλάδα. Την δράση την διοργανώνει η Πρωτοβουλία για τον ερχομό των Ζαπατίστας "CONSTRUIRYNODESTRUIR"

Ακολουθεί το αυτοπαρουσιαστικό κείμενο της πρωτοβουλίας:

Ανταποκρινόμενοι και ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα για τον ερχομό των Ζαπατίστας στην Ελλάδα, άτομα που δραστηριοποιούμαστε στις ανατολικές
γειτονιές της Αθήνας και έχουμε μια κοινή εμπειρία και δράση πήραμε την πρωτοβουλία να προσκαλέσουμε συντρόφους και συντρόφισσες να οργανωθούμε γύρω από αυτόν τον σκοπό.

Η συνάντησή μας γίνεται στη βάση των περιεχομένων τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε, δεν περιορίζεται στην τοπική δράση και συμμετέχουν, επιπλέον, άτομα και συλλογικότητες πέραν των ανατολικών.

Έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να αναδείξουμε:
α) Την εμπειρία μας σχετικά με τους αγώνες γύρω από τις ανάγκες στο
επίπεδο της γειτονιάς και της καθημερινότητας.
β) Την εμπειρία μας από διεργασίες που έχουν προηγηθεί σχετικές με την
προοπτική μιας ελευθεριακής δικαιοσύνης στις κοινότητες μας και ευρύτερα.
γ) Μια πτυχή των αγώνων που αφορά την έμφυλη καταπίεση όπως αυτή σχετίζεται με την αποικιοκρατία και τους αγώνες για τα κοινά, τις καταλήψεις και τις περιφράξεις.

Στην παραπάνω κατεύθυνση έχουμε θα πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις για την γνωστοποίηση του κινήματος, της ιστορίας, των πρακτικών και της σκέψης των Ζαπατίστας πριν τον ερχομό τους.

Η πρωτοβουλία μας αποτελείται από άτομα, έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας, μακριά από θεσμικές, κομματικές λογικές και κυριαρχικές πρακτικές και συμπεριφορές. Είναι ανοιχτή σε όσες και όσους θέλουν να συμμετάσχουν και ενστερνίζονται τα πιο πάνω
χαρακτηριστικά.

email επικοινωνίας: consextruir_y_exno_destrexuir@riseexup.net

πηγή : https://www.facebook.com/111963737398630/post…