Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 στις 13.00

Συζήτηση για παραβιαστικές συμπεριφορές μέσα στο πανεπιστήμιο vol. 2

Συζήτηση: Παραβιαστικές συμπεριφορές στο πανεπιστήμιο- η διαπλοκή της καθηγητικής εξουσίας και της πατριαρχίας- Η ενδυνάμωση μέσα από τις συλλογικές μας απαντήσεις (vol.2)