τι; : μάθημα θεματική : αυτομόρφωση

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 13.00

Συμβολικό δια ζώσης μάθημα - ΣΦ Γεωλογίας

Συμβολικό δια ζώσης μάθημα, από τον ΣΦ Γεωλογίας, στα πλαίσια της κατάληψης της ΣΘΕ