Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 18.00

Κινητοποίηση για την ανατροπή του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08/04 στις 18:00μμ στην ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ!

Η νεολαία να επιμένει στον δρόμο της ανατροπής του νόμου μέσα από μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και κινητοποιήσεις!
Ενάντια στο Πανεπιστήμιο των ταξικών φραγμών, της εντατικοποίησης και της καταστολής, ο λαός και η νεολαία να βάλει φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης! Η εκπαίδευση που οραματίζονται χωράει λίγους και εκλεκτούς αφού με τις βάσεις εισαγωγής, τις τράπεζες θεμάτων και τις διαγραφές θα πετάξουν εκτός Πανεπιστημίου δεκάδες χιλιάδες παιδιά.
Η πανεπιστημιακή αστυνομία που σε λίγες μέρες κιόλας θα δούμε μέσα στις σχολές και ο αναθαθμισμένος πειθαρχικός κώδικας υπηρετούν την προσπάθεια εξαφάνισης του πολιτικού λόγου και των συλλογικών οργάνων των φοιτητών και την τρομοκράτηση όσων δεν συμμορφωθούν με την πολιτική τους.
Η ανατροπή του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη είναι υπόθεση όλων μας. Οι νόμοι δεν ψηφίζονται για να μείνουν στα χαρτιά αλλά για να εφαρμοστούν. Μπροστά στον ήδη ψηφισμένο νόμο αλλά και στο καινούργιο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν, εμείς να πολιτικοποιήσουμε και να μαζικοποιήσουμε τις Γενικές Συνελεύσεις και τις κινητοποιήσεις μας! Όλοι στον δρόμο, όλοι στον αγώνα!

- Ανατροπή του νόμου Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη
- Όχι στην εσωτερική βάση εισαγωγής
- Καμία μείωση εισακτέων
- Όχι στα όρια σπουδών
- Καμία διαγραφή φοιτητή
- Όχι στα πειθαρχικά και τα φοιτητοδικεία
- Ίση, πλήρης και δωρεάν περίθαλψη για όλους
- Μέτρα προστασίας για να ανοίξουν οι σχολές
- Ελεύθερη μετακίνηση των φοιτητών
- Όχι σε τηλεκπαίδευση - τηλεξέταση - τηλεργασία
- Κάτω η φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής
- Έξω η αστυνομία από τις σχολές
- Κάτω τα χέρια από το λαϊκό άσυλο αγώνων και τα όργανα πάλης των φοιτητών

PATRA | EVERYONE THURSDAY 08/04 at 18:00 pm at PL. GEORGIOU in MOBILIZATION TO REVERSE THE KERAMEOS-CHRYSOCHOIDI LAW! Youth to insist on the way to overthrow the law through mass General Assemblies and mobilizations! Against the University of class barriers, intensification and suppression, the people and youth should put a barrier to the government's plans! The envisioned education can fit few and chosen ones since with admission bases, issue banks and deletions will fly out of University tens of thousands of children. The university police that in a few days we will see inside the schools and the upgraded disciplinary code serve the effort to eliminate the political speech and the collective organs of students and the terror of those who do not comply with their policy. The overthrow of the Kerameos-Chrysochoidis law is a matter of all of us. Laws are not passed to stay on paper but to be implemented. In the face of the already passed law and the new bill they are preparing, we should politicize and massify our General Assemblies and demonstrations! Everyone on the road, everyone on the race! - Overturning the law of Kerameos - Chrysochoidis - No to internal intake base - No reduction of admissions - No to study limits - No student delete - No to disciplinary and student court - Equal, complete and free care for all - Protection measures to open schools - Free movement of students - No to remote training - telework - telework - Down with the fascination of public and political life - Police out of schools - Hands off the popular race asylum and student s' wrestling instruments

πηγή : https://www.facebook.com/Αγωνιστικές-Κινήσεις…