Κυριακή 11 Απριλίου 2021 στις 12.00

Ανοιχτή Συζήτηση:Τι πανεπιστήμιο οραματιζόμαστε ;

Τι πανεπιστήμιο οραματιζόμαστε;

-δημιουργία ομάδας αυτομόρφωσης

-η γνώση στα χέρια μας

+βαψιματική

πηγή : https://www.facebook.com/events/3578953755446…
πηγή : email που λάβαμε στις 8 Απριλίου 13h