Τρίτη 13 Απριλίου 2021 στις 17.00

(αναβάλλεται) Καφενείο στην κατάληψη 111

καφενείο στην κατάληψη 111 από τις 17.00 και μετά

στο χώρο διατίθενται βιβλία και μπροσούρες