Κυριακή 11 Απριλίου 2021 στις 17.00

Διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση: Ανοιχτές σχολές και σχολεία

πηγή : https://www.sekonline.gr/