Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 14.00

Παρέμβαση στη λέσχη

Το σημερινό πρόγραμμα της κατηλειμμένης Πρυτανείας. (από μήνυμα)

Image

πηγή : https://twitter.com/alerta_gr/status/13803981…