Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 16.00

Μικροφωνική

Το σημερινό πρόγραμμα της κατηλειμμένης Πρυτανείας. (από μήνυμα)

Image

πηγή : https://twitter.com/alerta_gr/status/13803981…