Σάββατο 17 Απριλίου 2021 στις 13.00

Συνάντηση Μεταφραστικού δικτύου και ομάδας μαθημάτων γλωσσών

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4 13:00, ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΙΖΑΝΙΑ ( ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΩΝ)

[ENG-ARABIC-FRENCH-FARSI BELOW]

Αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε άτομα που είτε είναι ήδη μεταφραστές, είτε μιλούν διάφορες γλώσσες, είτε επιθυμούν να διδάξουν και να διδαχθούν, είτε απλά επιθυμούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς σχετικά με τη γλωσσική επικοινωνία.Η Βικτώρια είναι μια γειτονιά με πολλές διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες και ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε πολύ σημαντική την ανάπτυξη των γλωσσικών και μεταφραστικών δυνατοτήτων των κοινοτήτων της γειτονιάς με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεών μας.Καλούμε σε αυτή την κουβέντα για να συναντηθούμε μεταξύ μας, να συζητήσουμε ανοιχτά για τις γλώσσες, τις μεταφράσεις, τη διαπολιτισμική επικοινωνία στη γειτονιά και για να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θεμελιώσουμε ένα μεταφραστικό δίκτυο

--------------------------------[ENG]

Translation network call on Saturday 17/4 at 13:00 at Zizania squatted social centre (Fylis & Feron)This is a call for people who are either translators already, or know several languages, have will to teach and learn, or simply share experiences and issues regarding language-based communication.Viktoria is a neighborhood with many different language communities and people coming from different cultural backgrounds. For this reason, we see very important to reflect on the importance of strengthening language skills to enable better communication and build stronger relationships within the area. We are calling this event to meet each other, open discussions on languages, translation, intercultural communication in the context of our neighborhood and brainstorm ways to create some kind of network structure relative to these issues.

--------------------------[ARABIC]

‎مكالمة شبكة الترجمة السبت الساعة 1 بعد الظهر Zizania (Fylis & Feron)‎ هذه دعوة للأشخاص الذين هم إما مترجمون بالفعل ، أو يعرفون عدة لغات ، ولديهم الارادة ليعلموا ويتعلموا ، أو ببساطة يشاركون الخبرات والقضايا المتعلقة بالتواصل القائم على اللغة.‎ فيكتوريا هي حي يضم العديد من المجتمعات اللغوية المختلفة والأشخاص القادمين من خلفيات ثقافية مختلفة. لهذا السبب ، نرى أنه من المهم للغاية التفكير في أهمية تعزيز المهارات اللغوية لتمكين تواصل أفضل وبناء علاقات أقوى داخل المنطقة.‎ ندعو هذا الحدث للقاء بعضنا البعض ، مع مناقشات مفتوحة حول اللغات والترجمة والتواصل بين الثقافات في سياق منطقتنا وطرق اقتراحات مختلفة لإنشاء نوع من بنية الشبكة المتعلقة بهذه القضايا...

----------------------------------[FRENCH]

Appel à former un réseau de traducteur Samedi à 13h, Zizania (Fylis & Feron) Nous en appelons aux personnes qui sont déjà traducteur-rices, qui parlent plusieurs langues, qui ont la volonté d'enseigner et d'apprendre, ou simplement qui veulent partager des expériences et problématiques concernant la communication verbale. Viktoria est un quartier composé de nombreuses communautés linguistiques et de personnes issues de différents contextes culturels. C'est pourquoi nous considérons qu'il est important de réfléchir à l'importance de consolider nos compétences linguistiques pour faciliter une meilleure communication et resserrer nos relations au sein de ce quartier.Nous organisons cet événement pour se rencontrer, ouvrir des discussions à propos du language, de la traduction, de la communication interculturelle dans le contexte de notre quartier et réfléchir à comment créer une sorte de réseau organisé autour de ces thématiques.

-----------------------------------[FARSI]

شنبه ساعت يكZizania (Fylis & Feron) ‎این یک فراخوان هست برای افرادی که اکنون شغل مترجمی دارند و یا حتی چندین زبان می دانند،مشتاق آموزش و یادگیری هستند به طور ساده میخواهند تجربیات خود و مسائل مواجه با زبان بنا بر برقراری ارتباط با دیگران به اشتراک بگذارند.‎ویکتوریا محله ای هست با جامعه ی زبان های مختلف و مردم از پشتوانه های فرهنگی متفاوتی می آیند.به این دلیل،ما به قوام بخشیدن مهارت های زبانی اهمیت می دهیم تا بتوانیم بهتر ارتباط برقرار کنیم با یکدیگر و هم را آسوده خاطر بفهمیم و رابطه قوی برقرار کنیم.‎این فراخوان گذاشته شده تا همدیگر را ملاقات کنیم،گفتگوی متقابل داشته باشیم بر مبحث زبان،ترجمان،ارتباطات فرهنگی بنابر واقعیت محله مان و همفکری عمیق برای شبکه ای مرتبط به موضوعات بسازیم.

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Απριλίου 14h