Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στις 15.00

Εργαστήριο φεμινιστικού κολλάζ

Στηρίζουμε τον κοινωνικό χώρο Ζιζάνια και το ποικιλόμορφο πρόγραμμα του. We support the social centre Zizania and its diverse weekly schedule.

Image

Image

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli/status/13848…