Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στις 14.00

Χαριστικό παζάρι

Στηρίζουμε τον κοινωνικό χώρο Ζιζάνια και το ποικιλόμορφο πρόγραμμα του. We support the social centre Zizania and its diverse weekly schedule.

Image

Image

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli/status/13848…