Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Φεστιβάλ Respect the Earth

Respect the Earth festival 25 - 30 Ιουλίου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας
από Αυτοδιαχειριζόμενη Τράπεζα σπόρων Σπόροι Ελευθερίας

Αυτοδιαχειριζόμενη Τράπεζα σπόρων ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΛΕΣΜΑ για το Φεστιβάλ Respect the Earth, 25-30/7/2021 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Αγαπητοί συνάνθρωποι και συναγωνιστές,Η επιστολή αυτή αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα. Η αυτοδιαχειριζόμενη τράπεζα σπόρων ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ βρίσκεται στη φάση της οργάνωσης μιας μεγάλης εκδήλωσης που ονομάσαμε "Respect the Earth", «Να σεβαστούμε τον Πλανήτη». Για την Μητέρα Φύση και την Τέχνη. Θα λάβει χώρο στα Φιλιατρά Μεσσηνίας στην άκρη της πόλης και δίπλα στη Φύση στις 25 με 30 Ιουλίου του 2021. Ο πυρήνας των θεμάτων μας είναι το περιβάλλον (εξορύξεις, ανεμογεννήτριες, φυτοφάρμακα, ιδιωτικοποίηση των υδάτων) . Εξίσου, το διατροφικό και ενεργειακό πρόβλημα, ο κολεκτιβισμός. Η καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και οι τρόποι που την συνοδεύουν. Η αλληλεγγύη, η ανταλλακτικότητα, η βιοδυναμική γεωργία, η κομποστοποίηση κτλ. Είναι η τρίτη εκδήλωση των ΣΠΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ που γίνεται τα τελευταία καλοκαίρια στέλνοντας ένα ελπιδοφόρο και αφυπνιστικό μήνυμα. Πριν από δύο περίπου χρόνια ξεκίνησε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί η τοπική τράπεζα παραδοσιακών σπόρων. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που ιδρύσαμε τους «Σπόρους Ελευθερίας». Ο προσωπικός μας αγώνας είναι να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε τις παλιές ποικιλίες, οι οποίες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν μαζί με τις συνήθειες και την φιλοσοφία ζωής που τους συνόδευαν για χιλιάδες χρόνια.Είμαστε λοιπόν πρόσωπα που μας απασχολεί η σχέση της φύσης και του ανθρώπου της. Σκοπός μας είναι ο φυσικός ρυθμός εξέλιξης. Μας απασχολούν τα δικαιώματα της φύσης και του ανθρώπου της. Αποκτούμε φίλους και συνοδοιπόρους. Οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους φαίνεται να διψούν να ακούσουν και να συμμετέχουν σε κάτι τόσο ουσιαστικό και ελπιδοφόρο. Αναζητήσαμε παλιούς σπόρους και γνώσεις για την καλλιέργειά τους. Αποκτήσαμε και οργανώσαμε το αρχείο μας. Φτιάξαμε το πρώτο μας κηπάριο και αρχίσαμε μια συνεργασία με γεωργούς και φυσιολάτρες της περιοχής. Επιδιώξαμε επίσης συνεργασία με παρόμοιες ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίσαμε ανθρώπους που η ασχολία τους αυτή τους έχει κάνει απίστευτα γενναιόδωρους, χαρούμενους και αυτάρκεις. Καταλάβαμε πως όταν οι άνθρωποι βρίσκουν λύση στο πρόβλημα της διατροφής τους, σε μακροχρόνια βάση, νιώθουν πιο ελεύθεροι και ισορροπημένοι. Αυτή την λύση όμως μπορεί να την προσφέρει μόνο ο παραδοσιακός σπόρος, ως ο σπόρος που γεννάει σπόρους, ο σπόρος που αντέχει. Το διατροφικό πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Επίσης, η αγοραστική δύναμή μας ως καταναλωτές, εμμέσως πλην σαφώς, διαμορφώνει την ηθική μας. Και η εικόνα του πλανήτη σήμερα είναι άκρως ανησυχητική. Η ασχολία με τους σπόρους μας έκανε να νιώσουμε πως όντως κάνουμε κάτι. Με λίγη υπομονή μπορεί ο καθένας μας να δει την αγνότητα και την συνείδηση να βλασταίνει και να ανθίζει. Να δει από έναν σπόρο να βγαίνουν πολύ περισσότεροι. Θέλουμε να γεμίσουμε από εύστοχους προβληματισμούς και ωραίες μουσικές. Από τέχνη που αποκαλύπτει και ανατρέπει το σήμερα. Από παρουσιάσεις που καταφέρνουν και μιλάν στα σπλάχνα μας. Από «πραγματικές» τροφές, σωματικές και πνευματικές. Από μοναδικούς ανθρώπους που μπορούν να ενώνονται από φυσική και αβίαστη έλξη για να μοιραστούν το σπουδαίο και καθοριστικό της κάθε ημέρας μας. Σας θέλουμε δίπλα μας.

Αυτοδιαχειριζόμενη Τράπεζα ΣπόρωνΣΠΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Respect the Earth festival July 25-30 at Filiatra Messinia from Self-Managed Seed Bank Freedom Seeds Self-managed seed bank FREEDOM SEEDS - CALL for the Festival Respect the Earth, 25-30/7/2021 at Messinia Filiatra. Dear fellow people and competitors, This letter is an open call. Self-managed seed bank FREEDOM SEEDS is in the phase of organizing a great event we called ′′ Respect the Earth ", ′′ To respect the Planet ". For Mother Nature and Art. It will take place in Messinia Filiatra on the edge of the city and next to Nature on July 25 to 30, 2021. The core of our issues is the environment (mining, wind turbines, pesticides, water privatization). Equally, eating and energy problem, collectivism. Cultivating traditional seeds and the ways that accompany it. Solidarity, spare parts, biodynamic agriculture, composting, etc. It's the third event of FREEDOM SEEDS happening in recent summers by sending a hopeful and awakening message. About two years ago, an effort started in Filiatra Messinia to create the local traditional seed bank. We are a group of people who founded the ′′ Seeds of Freedom ". Our personal struggle is to preserve and preserve the old varieties, which risk disappearing along with the habits and philosophy of life that accompanied them for thousands of years. So we are the persons concerned about the relationship between nature and its human. Our purpose is to natural progression. We are concerned about nature and human rights. We acquire friends and companions. People with everything that's going on around them seem to be thirsty to listen and participate in something so meaningful and hopeful. We searched for old seeds and knowledge to grow them. We acquired and organized our file. We built our first gardening and started a collaboration with farmers and nature lovers in the area. We also sought cooperation with similar teams throughout Greece. We've met people whose concern has made them incredibly generous, happy and self-sufficient. We understood that when people find a solution to their diet problem, on a long-term basis, they feel more free and balanced. However, this solution can be provided only by traditional seed, as seed that gives birth to seeds, the seed that endures. The eating problem is directly linked to the problem of the environment. Also, our purchasing power as consumers, indirectly but clearly, shapes our ethics. And the image of the planet today is extremely disturbing. Dealing with seeds made us feel like we are actually doing something. With a little patience, each of us can see purity and conscience sprout and flourish. To see many more come out from a seed. We want to be filled with apt reflection and great music. From art that reveals and overturns today. From presentations that manage and speak to our guts. From ′′ real ′′ foods, physical and spiritual. From unique people who can come together from natural and effortless attraction to share the great and instrumental of each day. We want you by our side. Self-managed ELEFTHERIA SEEDBANK

πηγή : https://www.facebook.com/permalink.php?story_…