Σάββατο 24 Απριλίου 2021 στις 13.30

Ανοιχτή Συνέλευση ''Quieta Movere''

Επόμενη ανοιχτή συνέλευση της "Quieta Movere", το Σάββατο στις 13:30 στα γρασίδια της Φιλοσοφικής.

"Η σχηματική απεικόνιση του εγχειρήματος θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τον κύκλο. Στον κύκλο κάθε σημείο του αποτελεί αρχή και τέλος του και όλα τα σημεία ισαπέχουν από το κέντρο. Στη βάση αυτή οργανωνόμαστε και εμείς: Ισότιμα, χωρίς ιεραρχίες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, όπου το κάθε μέλος της συνέλευσης αποτελεί αρχή και τέλος του συλλογικού. Και αυτή η βάση δεν είναι απλά μια σύμβαση που θέσαμε μεταξύ μας." (απόσπασμα από το ιδρυτικό μας κείμενο)

* Η συνέλευση θα γίνει σε εξωτερικό χώρο και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής αυτοπροστασίας.

Οργάνωση στη Βάση από τους Φοιτητές, Εστίες Αγώνα να γίνουν οι σχολές.