Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις 18.30

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Διήμερο πολιτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων ενάντια στο νέο αντεργατικό ν/σχέδιο

Διήμερο πολιτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων ενάντια στο νέο αντεργατικό-αντισυνδικαλιστικό ν/σχέδιο

**περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαΐου 00h