Τρίτη 4 Μαίου 2021 στις 18.00

Συνέλευση ενάντια στην Απαγόρευση Κυκλοφορίας και τα Πρόστιμα

★Όχι στην Απαγόρευση Κυκλοφορίας και την κρατική διαχείριση της πανδημίας

★Άρνηση πληρωμής και διαγραφή όλων των κορωνοπροστίμων. Καμία ανοχή στην μεταφορά του κόστους της πανδημίας στις πλάτες μας.

★Απόσυρση όλων των νόμων που ψηφίστηκαν εν μέσω πανδημίας.

★Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους, ντόπιους/μετανάστριες, υπό τον έλεγχο των χρηστών και εργαζομένων.

https://www.facebook.com/taxikoantilockdown

πηγή : https://www.facebook.com/taxikoantilockdown
πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαΐου 22h