Τετάρτη 5 Μαίου 2021 στις 19.00

Μπαρ Οικονομικής Ενίσχυσης

Μπαρ για την οικονομική ενίσχυση του χώρου
(αυστηρά μέχρι τις 22:45)

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαΐου 22h