Παρασκευή 7 Μαίου 2021 στις 14.00

Free shop

Νέα συνέλευση και free shop την Παρασκευή

Την Παρασκευή 7/5 στις 14:00 με 17:00, συμμετέχουμε στο free shop, με ρούχα, στο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια (Φυλής και Φερρών).
Έπειτα, στις 18:30 το solidarity with migrants θα έχει ανοιχτή συνέλευση στην πλατεία Πρωτομαγιάς.

---
Νew Assembly and Free Shop on Friday

On Friday, 14:00 to 17:00, we participate in the free shop, with clothes, in the social center Zizania (Filis and Feron, near Victoria Square).
Τhen, at 18:30, Solidarity With Migrants will have an open assembly at Protomagias Square.

πηγή : https://www.facebook.com/solidaritymigrants/