τι; : φεστιβάλ ατελές

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 στις 18.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Αναιρέσεις 2021

Το Φεστιβάλ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ...έρχεται...

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, τα δρώμενα κ.α.

πηγή : https://www.facebook.com/anaireseis/
πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μαΐου 21h