Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 στις 20.30

Προβολή & μπαρ στην ταράτσα του Κοινού Τόπου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ & ΜΠΑΡ

από τις 20:30 στην ταράτσα του Κοινού Τόπου

10/6 NOMADLAND C. Zhae 2020

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μαΐου 12h