Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 στις 23.30

D.I.Y. συναυλία

επικοινωνία : http://biologicasquad.blogspot.com

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Σεπτέμβριος 13h