Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στις 17.00

Κουρέματα μετά μουσικής

Κουρέματα μετά μουσικής στην κατάληψη Allerta*

Τετάρτη 9 Ιουνίου στις 17:00.

Φεμινιστική Ομάδα Púrrpures

*7η Πάροδος Ν. Θεοτόκη (Σπηλιά)

πηγή : https://www.facebook.com/pages/category/News-…