Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στις 17.00

Ανοιχτή συνέλευση Αυτόνομου Σχήματος Ψυχολογίας

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιουνίου 00h