τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 στις 15.00

Bmx Jam + Acrobatic Workshop

Bmx jam/

Acrobatic workshop/

Aerial yoga/

Dj set + bar

από τις 15.00 στην κατάληψη Υφανετ

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιουνίου 14h