Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 στις 21.00

Προβολή ταινίας και συζήτηση στο Cine Yfanet

Προβολή της ταινίας Roma ore 11 (1952) και συζήτηση.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει μπαρ

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιουνίου 13h