Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στις 21.00

Προβολή ταινιών μικρού μήκους για θέματα δημόσιου χώρου & εκτοπισμού

πηγή : https://twitter.com/NExarcheia/status/1412310…