Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 στις 18.30

Ανοιχτή Συνέλευση Solidarity with Migrants & Vegan Κοινωνική Κουζίνα

Πρόγραμμα εβδομάδας 12-18 Ιουλίου

από Ζιζάνια

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάληψης Ζιζανίων: Τρίτη - Μπάρ και προβολή, Τετάρτη - Κοινωνική Κουζίνα, Παρασκευή - Χαριστικό παζάρι, κάθε μέρα - αυτοοργανωμένο κομμωτήριο Weekly schedule of Zizania squat: Tuesday - Bar and Movie, Wednesday - Social Kitchen, Friday - Free shop, every day - self-organised barber shop

post image

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ζιζανίων:

- Τρίτη 7.30μμ: Κόκτειλ μπαρ και συλλογή καλοκαιρινών ρούχων και ειδών πρώτων ειδών για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

9μμ: Προβολή Ταινίας "What to do in case of fire?"

- Τετάρτη 6.30μμ: Ανοιχτή Συνέλευση Solidarity with Migrants

6-9μμ: Vegan Κοινωνική Κουζίνα*

- Παρασκευή 2-5μμ: Χαριστικό Παζάρι*

- Κάθε μέρα 5-8μμ: Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο*

* Στις ώρες ανοίγματος του χώρου θα γίνεται συλλογή καλοκαιρινών ρούχων και παπουτσιών καθώς και ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

--- ENG

Weekly Schedule of Zizania:

- Tuesday 7.30pm: Cocktail bar and collection of summer clothes + first necessity items for Lesvos Mutual Aid and Solidarity Network

- 9pm: Movie screening "What to do in case of fire?"

- Wednesday 6.30pm: Open Assembly Solidarity with Migrants

- 6-9pm: Vegan Social Kitchen*

- Friday 2-5pm: Free Shop*

- Every day 5-8pm: Self-organised Barber Shop*

* During the squat's open hours there will be collection of summer clothes and shoes, as well as first necessity items for Lesvos Mutual Aid and Solidarity Network

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1613534/