Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στις 19.00

Το νερό δεν γνωρίζει σύνορα (ζωντανή μετάδοση)

Ζωντανή μετάδοση της εκδηλωσης "Το νερό δεν γνωρίζει σύνορα: ένα ελληνοτουρκικό οικολογικό φόρουμ", που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της κατάληψης του Μπινείου.

Η σύνδεση θα γίνει περίπου στις 19:00