Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 στις 20.30

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα οικογένειας προσφύγων.

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Ιουλίου 22h