Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση του ελευθεριακού χώρου Sabot

Ανοιχτή συνέλευση και πρόσκληση συμμετοχής στον ελευθεριακό χώρο Sabot