Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 στις 19.30

Mπύρες και κοκτέιλς και προβολή της ταινίας "Bacurau"

Bacurau (2019) (131'): Πορτογαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους.

Aπό τις 19:30 μαζευόμαστε για μπύρες και κοκτέιλς και κατά τις 21:00 θα ξεκινήσει η προβολή. Καθ'όλη τη διάρκεια, θα γίνεται συλλογή ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου.

*Το Δίκτυο Αλλλοβοήθειας Λέσβου είναι μία αυτοοργανωμένη ομάδα που έχει ως στόχο να στηρίζει άτομα που βρίσκονταισε ανάγκη. Βασικοί πυλώνες της ομάδας είναι η αλληλοβοήθεια, η αδιαμεσολάβητη αλληλεγγύη και ο σεβασμός μεταξύ των ατόμων.

Από το Μάρτιο του 2020 η πανδημία του Covid-19 απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί για χάρη μας· γι' αυτό και επιλέγουμε να οργανώσουμε τις ζωές μας. Μετά από ένα χρόνο συνεχίζουμε να στηρίζουμε ατομικότητες και κοινότητες που βρίσκονται σε ανάγκη. Η δημιουργία και η διατήρηση πρακτικών αμοιβαίας βοήθειας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας, τώρα και στο μέλλον. Σε ένα καθεστώς αποκλεισμού και φόβου, η μόνη ατομική είναι να κατευθυνθούμε προς συλλογικές απαντήσεις. Εδώ και ένα χρόνο λειτουργούμε μέσα απ' τις συνελεύσεις μας, όπου συναποφασίζουμε δράσεις που βασίζονται σε ανάγκες που προκύπτουν από τις κοινότητες γύρω μας και τη δυναμική της ομάδας μας. Συνεργαζόμαστε με άλλες συλλοηικότητες, τόσο στη Λέσβο, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο σε ένα πλαίσιο κοινής δράσης και οργάνωσης.*

Το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας τρέχει και μια καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης εδώ κι εδώ [1] είναι η σελίδα του FB τους

ΕΝG: Bacurau (2019) (131'):Portugeuse with english subtitles

From 19:30 we gather for beers and cocktails and at around 21:00 the movie will start. During the bar and the screening, clothes and first nessecity item for Lesvos Mutual Aid and Solidarity Network.

*Lesvos Mutual Aid and Solidarity Network is a self-organised group that aims to support people in need. The pillars of the group are mutual aid, unmediated solidarity, and respect between individuals.

Since March 2020, the COVID-19 pandemic has proved once again that capitalism doesn't work for us, that is, why we choose to organise ourselves. Since one year we are continuing supporting individuals and communities in need. To build and maintain a praxis of mutual aid on both individuals and collective levels is crucial for our survival, now and in the future. In a regime of exclusion and fear, the only individual responsibility is to work towards collective responses. It's been one year since we operate through assemblies, where we decide together on actions based on needs that arise in the communities around us and the dynamics of the group. We collaborate with other collectives, both on Lesvos, and around the worlds in the form of joint action and organisation.*

LMASN is also running a campaign looking to strengther nettworks based on mutual aid. Check it out here, FB page: here [2]

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Ιουλίου 11h