Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 στις 21.00

Καφενείο στην κατάληψη 111

καφενείο στην κατάληψη 111 από τις 21.00 και μετά

στο χώρο διατίθενται μπροσούρες και βιβλία