τι; : φεστιβάλ θεματική : από :

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 στις 14.00

10ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Θεματική 2: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

14.00-16.00 Πολιτικό & λαϊκό τραγούδι
16.00 Biennio Rosso - Η Κόκκινη Διετία (1919-1920), Το κίνημα των εργοστασιακών συμβουλίων & καταλήψεων στην Ιταλία & η συμβολή των αναρχικών, εκδόσεις Ortus
17.00 Προμηθέας εναντίον Λεβιάθαν, Θεωρίες για το κράτος. Από τον
φιλελευθερισμό στον αναρχισμό, Κ. Δεσποινιάδης, εκδ. Πανοπτικόν
18.00 Κοινοτική πολυτέλεια, το πολιτικό φαντασιακό της Παρισινής Κομμούνας, K. Ross, εκδόσεις των ξένων

κάθε μέρα: πάγκοι με βιβλία, vegan μεταναστευτική κουζίνα από το Room 39, γωνιά παιδικού βιβλίου, διάθεση προϊόντων της ΒΙΟΜΕ

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Σεπτεμβρίου 22h


Είναι επίσημο! Το 10ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί 1/2/3 Οκτωβρίου 2021 στην πλ. Χημείου, στο ΑΠΘ.

Περισσότερα τις επόμενες μέρες!

It's official! Our 10th book fest will be held on 1/2/3 of Octomber at Plateia Chimiou. Stay tuned!

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Σεπτεμβρίου 08h