Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 19.30

Προβολές Sabot : Ορκισμένες Παρθένες + ανοικτή συζήτηση

''Οι Ορκισμένες Παρθένες είναι γυναίκες που έχουν δώσει όρκο αγνότητας και ζουν και συμπεριφέρονται σαν άνδρες. Έχουν πάρει ανδρικό όνομα, ντύνονται με ανδρικά ρούχα, κάνουν ανδρικές δουλειές και συμμετέχουν ως άνδρες σε κάθε μορφή της κοινωνικής ζωής.''