τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 21.30

Ποιητική Βραδιά από το Ταξίδι στο Χωροχρόνο

Στάχτη θα γίνεις κόσμε γερασμένε

σου 'ναι γραφτός ο δρόμος

της συντριβής

και δεν μπορείς να μας λυγίσεις

Nâzım Hikmet

Bραδιά ποίησης στο Κοινωνικό Κέντρο της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών (1ο μπλοκ, είσοδος από λεωφ. Αλεξάνδρας), την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21.30

Ταξίδι στο Χωροχρόνο

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Σεπτεμβρίου 11h