Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 στις 21.00

Μedical Εxpenses Βar

On Saturday night 18/09 there will be a bar to cover medical expenses.

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Σεπτεμβρίου 15h