τι; : πάρτυ ατελές

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 στις 20.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Κοινού Τόπου

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Κοινού Τόπου (αφισάκι σύντομα...)

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Σεπτεμβρίου 23h