τι; : συνέλευση θεματική : από :

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12.00

Ανοιχτή Συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος ΔΙΠΑΕ

Ανοιχτή Συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Φοιτητ(ρι)ών ΔΙΠΑΕ/ ΑΤΕΙΘ

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Σεπτεμβρίου 02h